Hestegjødsel bennyttes ofte, den gir ifra seg god varme og er lett å arbeide med. Men også andre typer dyregjødsel kan brukes. For å fremme gjæring bør du blande inn halm eller tørt strø i gjødselen.

Legg blandingen i en grop og legg på 10-20 cm tykt jordlag over dette. For å få god varme må gjødsellaget være 70-80 cm dypt i februar/mars. Lager du varmbenk senere på våren når det er varmere i været, holder det med 30-40 cm. Blir gjødsellaget for grunt vil det ikke kunne gi ifra seg nok varme til å holde benken varm.

Varmbenk bygges av løse karmer som legges oppå haugen og dekkes med glass.

OBS! Fordi amoniakkgass er giftig for planter må varmbenken ligge over en uke før du setter inn planter.

Skulle det bli veldig mange minusgrader ute kan benken dekkes med halm for å isolere. Plantene kan såes rett i jorda eller settes i potter ned i benken.