Vårt medlem, Arne Høyland, hadde spørsmål om eplene sine og fikk hjelp av Hageselskapets fagekspert, Gustav Redalen. Dette er én av mange medlemsfordeler i Hageselskapet, og du kan også sende dine spørsmål til fagekspertene våre. Det er gratis og alle får personlig svar. Spørsmål sendes til hagehjelpen@hageselskapet.no Husk å oppgi medlemsnummer.

Arnes spørsmål:
Eg lurer på om det er lurt å ta inn eplene no, før det kjem mykje regn. Det er eit tre av sorten ‘Prins’ og to ‘Katinka’. På det eine ‘Katinka’-treet har eplene byrja dette ned litt kva dag, på det andre heng dei fast framleis. Av ‘Prins’-treet dett det ned litt kvar dag.
- Arne HøylandEplesorten Katinka

Fruktekspert Gustav Redalen svarer:
Ut fra det jeg kan se på bildene ville jeg vente noen dager til med å plukke inn eplene. Det er ikke så uvanlig at noen epler faller på bakken de siste dagene før det er aktuelt å ta hovedhøstingen. De første eplene som modner har ofte en skade, for eksempel markstikk, og de tvangsmodnes dermed litt tidligere enn normalt.

Tidligere har normal høstetid på ‘Prins’ og ‘Katinka’ vært en ukes tid ut i september, men dette varierer noe fra år til år. De siste årene har vi mange steder hatt litt tidligere modning, så høstingen er nok nær forestående. Det lønner seg trolig å høste det treet med mest nedfall litt tidligere enn de andre.

Eit spørsmål til:
Kan desse epla lagrast til dømes i kjølig rom i kjellaren innpakka i avispapir eller noko anna?
Helsing Arne

Frukteksperten svarer:
‘Katinka’ bør spises i løpet av september. ‘Prins’ kan holde seg til litt ut i oktober dersom den lagres ved fire grader. Ved tilsvarende forhold kan ‘Katinka’ oppbevares fram mot siste del av september.

Om du har en kjølig kjeller vil det der på denne tiden trolig være 10 grader eller høyere. Da regner jeg med at holdbarheten på ‘Katinka’ kan være et par uker eller litt mer, mens ‘Prins’ vil kunne holde ut måneden. I tillegg til temperaturen er luftfuktigheten av betydning for å unngå visning. Legg bare feilfrie frukter på lager, og følg med slik at du kan fjerne eventuelle råtne epler etter hvert som de dukker opp. Den vil nemlig raskt smitte over på naboeplene. Dekking med et klede eller papir kan være fornuftig.

Eplsesorten PrinsNår et eple er plukket fra treet starter nedbrytingen. Temperaturen er en av de viktigste faktorene for hvor lenge eplene kan lagres. Men det er flere ting som virker inn. Modningsgraden ved høsting har betydning for hvor lenge de kan lagres. Tidlig høsting (tidligere enn optimalt) gir lengre holdbarhet, men noe dårligere smak. Sen høsting gir best smak, men kortere holdbarhet.

Lagringstemperaturen er som nevnt svært viktig. Rundt fire grader er mest optimalt. Da kan ‘Prins’ lagres til nærmere midten av oktober, men jo lengre tid den er lagret, jo kortere holdbarhet har eplene etter uttak fra lager. Oppbevaring ved rundt 8 grader hjelper også mye på holdbarheten sammenlignet med oppbevaring ved romtemperatur, men lagringstiden halvert sammenliknet med lagring ved fire grader.

Etter hvert som senere sorter modner, vil de fleste foretrekke disse framfor de tidligste sortene. Derfor er det ikke alltid aktuelt å lagre tidligsortene så lenge.