Både selve selleriroten, og gresset som vokser på toppen kan gi fine smak til supper og gryter utover kalde høst- og vinterdager, den egner seg også godt raspet i råkost og finstrimlet i annen salat. Denne grønnsaken ses ofte i butikken som hvite, innplastede skalker på vinterstid, mens den om sommeren selges gjerne med litt av det grønne på. 

En rot som er knoll

Sellerirot, eller  (Apium graveolens var. rapaceum) hører til skjermplantefamilien og er en toårig plante, men dyrkes helst som en ettårig grønnsak. Frøet såes om våren og utover vekstsesongen dannes det en rund, knudret, lysebrun rotknoll med sprøtt, hvitt kjøtt som karakteriseres som litt skarp, fyldig, krydret og søtlig smak. Blir planta stående ute gjennom vinteren, dannes en frøstengel neste sesong.

Sorter

Noen av sortene på markedet er ’Prinz’, ’Ilona’, ’Otago’, ’Diamant’ og ’Rowena’. ’Prinz’ har opprette blad, er sterk mot stokkløping og egner seg til lagring. Dette kan være en god sort å starte med.

Dyrking

Sellerifrøene er små, og spirer seint (21 dager) og bør ha dagtemperatur på om lag 20 °C i spirefasen. Lav dagtemperatur kan forårsake stokkløping. Det kan derfor lønne seg å ale opp knollselleri i pluggbrett inne. En bør regne om lag fem til sju uker fra såing til utplanting. Herd plantene før utplanting, da hindrer man stagnering i veksten den første perioden. Beregn 50-65 cm radavstand og 25-40 cm planteavstand i raden. Plant når jorda er varm og faren for nattefrost er over. Plant slik at vekstpunktet kommer like under jordoverflata. Plantes det for dypt kan man oppleve råteskader. Legg over fiberduk både for å lune, og for å hindre skadegjørerangrep. Knollselleri vokser best når temperaturen er over 15 °C. Lave temperaturer kan gi stokkløping og frost kan gi skadde planter.

Jord og gjødsling

Knollselleri liker godt dyp, varm, moldrik, veldrenert, steinfri matjord med god jordstruktur. Kommer pH under 5,5 kan man oppleve at plantene får surjordsskader og det optimale er pH 6-7.
For å lykkes bør plantene ha jevn vanntilgang og balansert gjødsling. Et tips går ut på å spa ned en bøtte kompost, tang eller husdyrgjødsel per kvadratmeter høsten i forveien der man skal dyrke knollselleri. Lite kalium og bor kan være begrensende for veksten.

Plantevern

Fordi sellerirot vokser sakte, har den liten konkurranseevne overfor ugras. Flerårig ugras bør derfor være under kontroll før utplanting av knollselleri. Bladlus og gulrotflue kan forekomme, men angrep kan reduseres ved bruk av fiberduk. Opplever en angrep av soppsjukdommen selleribladflekk (brune, runde flekker på bladene) er vekstskifte et godt tiltak.

Høsting og lagring

Du må regne ca. 120 dager fra såing til høsting og knollsellerien kan høstes i august og utover høsten til frosten kommer. Kutt av det grønne bladverket som kan fryses ned. Røttene lagres mørkt, ved høy luftfuktighet og kjølig (0-2 °C). Da kan de holde i flere måneder.

Tips for å dyrke sellerirot:

· Dyrk sellerirot med minst fire års mellomrom på samme sted
· Ikke plant for dypt
· Legg over fiberduk etter planting
· Vann jevnt i hele vekstsesongen