Tomatplanten har den egenskapen at den lett danner nye røtter. Det betyr at om du setter en stikling direkte i jorda vil den ganske raskt etablere røtter og ta til å vokse.
Om en “tjuv” har fått vokse seg rimelig stor vil denne egne seg godt som stikling.

Tomatplante med tjuv

Fjern tjuv på tomatplante

De to første grenparene fjernes

Snitt stilken ved grenfestet

Plant dypt

Vann godt og plasser i halvskygge