Ikke lur plantene

Kortere dager med mindre lys og lavere temperatur forteller plantene at det er høst og på tide å bremse opp aktivitet og vekst. Gir vi plantene gjødsel for sent på sesongen lurer vi dem til å tro at det er vår. Gjødsel forstyrrer avmodningen mot vinter og plantene setter i gang veksten igjen. Det tærer på den oppsparte næringen de skal klare seg på gjennom en lang vinter, i tillegg vil nye skudd kunne få store frostskader. En plutselig varmebølge senhøstes kan ha den samme effekten og er uheldig, – uansett hvor kjærkomment en “indian summer” kan være for oss mennesker.

Veksten tar pause

Det anbefales derfor at busker og trær ikke får gjødsel etter 1. august. Dette kan virke tidlig, men allerede nå er veksten redusert og plantene skal sakte men sikkert forberede seg på vintermodus. Akkurat hvor lenge veksten fortsetter avhenger av hvor i landet du bor, men den generelle regelen om ikke å gjødsle gjelder.

Gjødsel på avveie

En plante som ikke er i vekst tar dessuten ikke til seg næringen du har gitt, næringsstoffene renner bort og kommer på avveie. Næringssalter som ikke brukes renner ut med overflatevannet ut i grunnvann og vassdrag, der de blant annet kan gi oppblomstring av alger og fører til gjengroing. Å gjødsle for sent er dessuten å kaste penger ut av vinduet.

Vi heller ikke gi for store doser om gangen i vekstsesongen. 
Litt og ofte er en god gjødselregel.