Rester av virkestoffene klopyralid, aminopyralid og pikloram er nå funnet i et nesten alle organiske råvarer som brukes til organisk plantenæring til hobbydyrkere i Sverige. 

Ny rapport

Det er Hageselskapets søsterorganisasjon i Sverige, FOR (Fritidsodlingens riksorganisation), som har utgitt rapporten som kom ut 30. mars 2022. Rapporten, som kan leses i sin helhet på FOR sine hjemmesider, tar utgangspunkt i erfaringer gjort i dyrkingssesongen 2021.  

Rapportens konklusjon, oversatt: 

Man har nå funnet pyralider i nesten alle de organiske råvarene fra landbruket som brukes i vekstnæring til hobbydyrkere. FOR sine analyser har påvist rester av klopyralid i ku-, hest-, sau- og hønsegjødsel og aminopyralid i maisstivelse og kugjødsel, samt pikloram i hestegjødsel.

Skader kan ramme hagedyrkere som kjøper organisk plantenæring i hagesenteret, de som har tilgang til stallgjødsel, halm eller ensilasje fra en rideskole eller lokalt landbruk. Til og med dyrkere som bruker hønsegjødsel fra egne høns, matet med innkjøpt fôr, risikerer å få skader på selvdyrkede planter. 

Hestemøkk spas i en bøtte.

Omfanget antyder at det handler om en systemfeil at pyralider får brukes i landbruket, tross den risiko det innebærer for planter langt fra åkrene. Og altså ikke manglende tilsyn hos enkelte bønder. 

Den eneste løsningen er å stoppe pyralidene. Regjeringen kan gi Kemikalieinspektionen (tilsvarer Mattilsynet i Sverige) i oppdrag å forby produkter som inneholder pyralider i Sverige. Men det er bare på EU-nivå at de virksomme stoffene, giftene i seg selv, kan forbys. Sveriges regjering må derfor jobbe for et forbud på EU-nivå. 

Les mer om plantevernmiddelrester i organisk gjødsel.

Pyralideskade potet

Pyralideskade bønner