Torv og torvbasert jord i sekker er lett å frakte fra hagesenteret. Denne jorda er renslig i bruk og er blitt tilført næringen plantene trenger. Men plantene trenger ikke torv for å trives og vokse. Uttak av torv innebærer at myrene våre ødelegges. Kan du bruke andre, mer miljøvennlige og torvfrie, eller torvfattige alternativer, er det det beste både for hagen og miljøet. For eksempel er eksisterende hagejord, forbedret med hjemmelaget kompost, bra for plantene, det er også billig, kortreist og miljøvennlig. 

Valgets kval

Store mengder jord bør en unngå å kjøpe i sekk. Det er både dyrt og uhensiktsmessig. Kjøper du posejord i mindre kvanta, sjekk varedeklarasjonen på posen eller spør etter torvfrie eller torvfattige alternativer i hagesenteret.

Sjekk hva jorda inneholder og hva den kan brukes til. (Psst! Vi finner aldri ordet torv i varedeklarasjonen på jordposer, men Sphagnum og mengden oppgis i posent. Mange poser inneholder nærmest 100 % torv).Utvalget av torvfrie alternativer i pose begynner å bli bedre. Dessverre varierer kvaliteten og produktene er ofte dyre, særlig sammenliknet med tilbudsjord, som også ofte er ren torv. Det har også vist seg at utviklingen av fullgode torvfrie alternativer til bruk når vi skal så og dyrke i potter, er særlig utfordrende. Torvens egenskaper i oppal er i en særstilling. Men det jobbes kontinuerlig med å finne nye og gode produkter uten og med mindre torv. Foreløpig kan vi anbefale Green Viking Premium Blomsterjord, en balansert, torvredusert posejord til potter og oppal. Jorda er utviklet i samarbeid i forskere fra NIBIO. 

Store mengder jord

Trenger du mye jord, for eksempel til en nyanlagt tomt, kontakt en jordleverandør eller et gjenvinningsanlegg som produserer og selger kompostjord. Mange anlegg leverer ulike jordblandinger som passer ulik bruk. Sjekk etter leverandører på kompostportalen.no Her finner du full oversikt over alle gjenvinningsanlegg som produserer kompostjord av hage- og matavfall. Tast inn ditt postnummer og den nærmeste leverandøren blir anbefalt. Det er dessverre få anlegg nord i landet.

Haug med kompostjord på Grønmo gjenvinningsanlegg.

Selvlagd er vellagd

Det beste er om du vil og har mulighet til å lage jord selv. Hjemmekompost i haug eller i en lukket beholder, en varmkompost (nødvendig for kompostering av matavfall) reduserer avfallsmengden din og er samtidig et viktig bidrag til hagen. Kompost gjør jorda bedre og tilbakefører næringsstoffer i ditt eget, lille kretsløp. Dessuten er det gøy å kompostere. Lær mer om hjemmekompost i brosjyren Ren Jord. (PDF, 1MB) 

Mann tømmer jord fra varmkompostbinge med spade.Ren jord. Brosyre om hjemmekompost

Torvfritt

For at det skal være lettere å finne torvfrie alternativer har miljøorganisasjonen Sabima laget en oversikt over hvor du får kjøpt torvfri jord.