Planter er raske med å sette i gang forsvarsmekanismer hvis de føler seg truet. Og inntreffer en "trussel", vil planten skynde seg med å sikre en ny generasjon ved å skyte blomsterstengel og sette frø. 

Når en nyttevekst setter blomsterstengel før vi rekker å høste avlingen, sier vi at den går i stokk. Da endrer den helt karakter og det som skulle blitt mat blir uspiselig. Grønnsaken blir grov, treen og smaker ikke godt. 

Stokkrenning er først fremst et problem når vi dyrker grønnsaker som er toårige. Den første sesongen dannes maten vi ønsker å høste, år nummer to inntreffer blomstring og frøsetting. Dersom planten går i stokk betyr det at noe har inntruffet som trigger blomstringen for tidlig. Stokkløping kan for eksempel komme av tørke eller en kald periode. Lav temperatur i kombinasjon med lang dag er forhold som fremmer stokkløping. Reddikker, fenikkel, purre, salat, rødbeter og gulrot er eksempel på grønnsaker som kan ødelegges av stokkrenning. 

Fenikkel som strekker blomsterstengel.

Purre som er i stokk.