Viltvoksende bringebærkratt

Skuddene til bringebær er toårige. De vokser opp det ene året, og setter blomster og deretter bær det neste. Så dør de. Det vil si at alle skudd som har gitt bær, de er grå i fargen og har små sideskudd, kan klippes helt ned om våren. De lange skuddene, piskene som er brunere i fargen og uten sideskudd, må få stå. Det er disse skuddene som skal gi bær i år.

Klipper gamle stammer helt ned.

Når du har klippet ned alle de gamle skuddene helt nede ved bakken, kan du fjerne det vi kaller svake skudd. Dette er tynne og korte skudd, ofte bare halvparten så tykke og lange som de fine skuddene. Svake skudd gir dårlig eller ingen avling, men stjeler lys når bladene kommer.

Tynning

Dernest kan vi, dersom det er veldig mange av dem, tynne litt i de nye skuddene. Når vekstsesongen er i gang er det nok at det står 8–10 skudd per løpemeter oppbinding. For mange skudd gir tette planter som er vanskelig å høste, lyset slipper ikke inn og det er dårlig luftsirkulasjon, noe som kan føre til soppangrep.
Skudd som er mer enn 180–200 cm høye kan toppes over en knopp. For lange skudd kan lett knekke over oppbindings-strengen når avlingen blir tung.

Beskjærer du tidlig om våren må du la det stå igjen noen ekstraskudd, bringebær er utsatt for vårfrost.
Tidlig om våren kan bringebærknoppene sprekke og veksten sette i gang litt for tidlig. Særlig gjelder dette for planter som står i en varm sørhelling. Blir de varme dagene etterfulgt av kalde netter, kan plantene bli frostskadet og avlingen redusert eller ødelagt. Så inntil faren for frost er over, er det smart å la det stå igjen nok skudd til at du kan tåle litt frostsvinn.

Gi støtte 

Bringebærskudd kan bli veldig lange og vil falle ned av tyngden på bærene om de ikke får støtte.
Et enkelt t-stativ av staur, noen tynne plankebiter med hesjesteng og litt hyssing, gjør nytten.
Når du er ferdig med å beskjære plantene, fester du skuddene som skal gi bær i år, ut i v-form. Dette gjør vi for at årets skudd skal få vokse opp i lyset i midten av hekken. Denne oppbindingsmetoden har vist seg å gi bedre skuddvekst enn om vi bare fester skuddene til én enkelt snor.

Ferdig beskåret bringebærhekk

Rydd rundt plantene

For å hindre at gress og ugress stjeler vann og næring fra bringebærbuskene, fjern gress og ugress i en stripe langs plantene. Dekk gjerne jorda med gressavklipp gjennom sommeren. Det hindrer frøugress i å fly inn, tilfører jorda organisk materiale og holder på fuktigheten i jorda.