Den enkleste måten å få bort gress som har vokst innover hellene, er finne fram en gammel brødkniv eller sag, og rett og slett sage av gresstorva rundt hellene. Fordelen med å gjøre det på denne måten, er at resultatet helt garantert blir pent. 

Overvokste tråkkheller

Rene heller lager sti som leder ut i hagen.

Har hellene sunket dypt, må de løftes og legges på nytt. Legg hellene i knust grus i stedet for sand. Da sitter de bedre og en unngår vipping. I tillegg hindrer en at maur slår seg til under hellene.