Så frø fra butikktomater

Går det greit å ta frø ut av kjøpetomater og så dem, i stedet for å kjøpe frø? Hva er eventuelle ulemper? K.L. 

Fageksperten svarer Frø fra kjøpetomater vil vanligvis spire greit, og sannsynligvis gi fin avling. Men vit at frøene kan være smittekilde for plantesykdommer. Ofte er tomatene vi kjøper importert, og dermed rikikerer vi å bidra til å spre plantesykdommer som ikke fins i landet fra før. Blant annet med fare for vår egen matproduksjon. Det er ikke forbud mot å bruke frø fra butikktomater, som det er ved f.eks. dyrking av potet, men Mattilsynet fraråder det, med tanke på faren for sykdomsspredning.

Videre er utvalget av tomater i butikken gjort på bakgrunn av egenskaper som er gode i produksjon med intensiv drift og at tomatene skal tåle frakt godt. Disse egenskapene er nok noe annerledes enn de vi hjemmedyrkere verdsetter hos en god sort, som for eksempel god smak. Vit også at mange tomater sås fra såkalte F1-hybrider, der avkommet fra høstede frø ofte vil variere stort fra foreldrene. Det er spennende å se hva resultater blir når man sår, og pendelen kan jo slå ut begge veier, kanskje blir man positivt overrasket også. Er det forutsigbarhet du er ute etter, vil jeg nok anbefale å starte med såfrø fra en frøhandler.