Som beskyttelse

Naken jord er utsatt for utvasking ved at regnet tar med seg viktige næringsstoffer. Samtidig kan sola sørge for uttørking slik at verdifull jord rett og slett blåser vekk, vinderosjon. Udekket jord kan få en røff behandling i løpet av høst- og vinterhalvåret med vekslende værtyper.

Vel så viktig er det å dekke til jorda i vekstsesongen når frøugresset skal holdes borte og plantene trenger jevn fuktighet.

Ulike dekkematerialer fungerer på forskjellige måter. Dekkmaterialer som flis, halm og bark forbruker nitrogen når det brytes ned mens gressavklipp tilfører næring til plantene.  

Jorddekke med bark

Bark, flis, halm og barkduk

Bark, flis og halm er lett tilgjengelig, men det er viktig å merke seg at disse brune, karbonrike dekkematerialene forbruker nitrogen når de brytes ned. Det er derfor være nødvendig å tilføre nitrogenholdig gjødsel som kompensasjon. Bark og flis er mye brukt i prydbuskbeplantniger, gjerne som dekke sammen med barkduk, som også hindrer ugress i å spire. Det egner seg ypperlig i gangene i mellom bedene for å unngå ugress der. Halm kan brukes som dekke rundt jordbær, for å unngå at jord sprutes på bæra når det regner. Gi litt ekstra næring for å kompensere for det halmen stjeler når den brytes ned. 

Gressavklipp

Gressklipp

Gressklipp er ypperlig dekke rundt for eksempel grønnsaker og sommerblomster.  Legg på dekket så tidlig som mulig om våren i et 5 cm tykt lag slik at frøugress ikke får mulighet til å spire. Senere kan du ha et tynnere lag som du fyller på med jevne mellomrom, gress brytes raskt ned.

BrunskogsnegleBruk gressklippet i sørvendte og solrike områder, slik at det får tørke opp imellom hver regnskur. Er gressklippet konstant fuktig kan det bli problemer med snegler som gjemmer seg under dekket. Mørke og fuktige gjemmesteder er som kjent populære krypinn for de små sleipingene. 

Kompost

Kompostdekke brukes først og fremst rundt planter som krever mye næring og egner seg best i grønnsakhagen. Har du god tilgang kan kompost også brukes i blomsterbedene. 

Tang

Sjøgress og tang har god gjødselvirkning og er ypperlig i grønnsakhagen eller rundt bærbusker. Om våren hentes en blanding av delvis nedbrutt sjøgress og tang fra stranden og legges rundt plantene. I løpet av sommeren brytes sjøgresset og det meste av tangen ned. Henter du frisk tang fra stranden bør den få ligge i regnet noen uker slik at den vaskes ren for salt, få planter liker salt. Det er viktig å molde tangen ned i jorda. Blir den liggende på toppen blir den steinhard og lar seg veldig sent bryte ned.

Plast og duk

Vevd duk av plast er sterk og brytes ikke ned i sol eller i kontakt med jord. At den er vevd gjør også at vannet slipper gjennom.  

Hel plast som dekke er vanntett. Du går derfor glipp av fordelene med regn der jorda tar til seg fuktighet og holder på den. Et vanningsanlegg, for eksempel dryppvanning, bør vurderes dersom du velger en slik dekkingsmetode.