Et lysfenomen kanskje færre og færre får gleden av å oppleve er det vi kaller stjernehimmelen. Det har det med å opptre langt fra folk og bebyggelse og kan gjerne ses på fjellet, mellom utedoen og den strømløse hytta.

Lysforurensing

Mye tyder på at lysforstyrrelser på tider av døgnet der det egentlig skal være mørkt har langt større konsekvenser for dyr og insekter enn vi har vært klar over. Forskning viser at liv helt ned til encellede organismer blir påvirket av dette. 

Farger

Alle levende skapninger er tilpasset et særskilt miljø og klima men også døgnets gang. Det vil si at hjernen er programmert til å tolke lys på en bestemt måte. Gult og varmt lys betyr solnedgang og dermed for oss mennesker: leggetid. Blått, kaldt lys betyr følgelig ny dag og tid for å våkne. Kunstig, blått lys fra tv og mobiltelefon er derfor et feil signal å gi hjernen før innsovningsfasen.

Små, gule julelys montert på en hekk.

LED meg inn i fristelse

De tradisjonelle glødepærene brukte 95 % av energien på å utstråle varme, bare de stakkars siste 5 prosentene ga lys. Som utebelysning var glødepærene dyre i drift og bokstavelig talt fyring for kråka, noe som kanskje bidro til en naturlig begrensing i antall lenker? Diodeteknologien, de såkalte LED-pærene fordeler energien annerledes: hele 80 % blir til lys. Vi bruker derfor langt mindre energi på akkurat samme opplevelse av lys. 

Men de ellers så miljøvennlige LED-lyspærene har en skyggeside. Selv om LED-pæreteknologien har utviklet seg fra det kalde hvite til det gulere lyset, viser ferske studier at insekter blir mer tiltrukket av LED-pærene. Julelysene er ingen stor synder, det er lite insekter ute i desember, men gatelys som står på hele natta er et stort problem. Som møllen som sirkler rundt nattbordslampa tiltrekkes millioner av insekter gatelysene fra tidlig vår til sen høst. Om de ikke nødvendigvis dør der er problemet at de rett og slett kaster bort tiden sin ved lampa. En tid de blant annet skulle brukt til å stifte familie eller til pollinering.

Tenk på naboen

Mange mennesker er váre for lysforurensing, særlig den gruppen som kalles naboer. En økende fortetting av bolistrøk krever en større bevissthet om hvor og hvordan lyskilder plasseres. Julebelysning er lys som gjerne er påslått døgnet rundt og bør ikke utfordre et godt naboskap.

Julelys i flere farger kaster lys mot husfasaden.I nabolovens § 2 av 1961 (lov om rettshøve mellom grannar) står det blant annet:

Ingen må ha, gjera, eller setja iverk noko som urimeleg eller uturvande (unødvendig) er til skade eller ulempe på granneeigedom.

Dette er en generell formulering som skal favne så mange som mulig av de utfordringene naboer kan møte på. En flerfarget lyslenke utenfor grannens soveromsvindu vil nok i rettsvesenet være gjenstand nettopp for nabolovens paragraf 2.