Blomstereng med en gammel hagestol.

Men, det krever litt arbeidsinnsats. Eng er, relativt sett, lite arbeidskrevende, men grunnarbeidet må gjøres skikkelig dersom du og humlene skal kunne nyte godt av årvisse avlinger: For at enga skal slå til må du begynne på bar mark og jorda bør være mager. 

Blomstereng, med gressplen bak.

Tips! Den beste tiden å anlegge eng er på våren når jorda er fuktig, men ikke våt. Får du ikke gjort det på vårparten, vent til høsten.

Slik går du frem:

  • Fjern all eksisterende vegetasjon. Dersom det har vært gress der, må du også fjerne torva.
  • Området må være fritt for flerårig ugress, slik som brennesle, løvetann, tistler, skvallerkål og kveke.
  • Løsne jorda i overflata med en jernrive.
  • Nå kan du så. 200–500 g blomsterfrø per 1000 m2. Velg frø som er høstet i Norge.
  • Gjødsle aldri enga. Verken før, under eller etter sådd.
  • Så gjerne litt lettere gresstyper først, som fjellfrø eller naturblanding. De vil fungere som ammeplanter for blomsterplantene. Vent så noen uker før du sår i blomsterfrøene.
  • Etter ca. 8 uker gjør du første klipp. Da er vårsåingen blitt 5 cm. Når du klipper vil bare uønskede planter klippes. 2–3 klippinger med 8 ukers mellomrom gir god etablering av enga.
  • De påfølgende årene kan du slå enga to ganger i året. Første gang i slutten av juli, med en klippehøyde rundt 7 cm, og siste gang etter at plantene er avmodnet. Det vil si i oktober. Da vil mange av frøene være modne og falle til jorda. Det sikrer blomstring neste år.
  • Fjern høyet etter kort tid, maks to uker. Da unngår nedbryting og tilbakeføring av næringsstoffer. Vi ønsker ikke næringsrik jord i enga. Da vil næringskrevende vekster som for eksempel løvetann, trives bedre, på bekostning av engvekstene.
  • Eng kan også oppnås ved å slutte å klippe plenen på et sted der jorden er skrinn. Men du må påregne mer luking og det kan ta lengre tid før du oppnår rik blomstring.

Blomstereng med hvitt gjerde

Frøblandinger

Ferdige engblandinger er å få kjøpt hos mange frøleverandører, men husk å spørre om blandingen er norsk. Norsk blomsterengblanding fra NIBIO Landvik er norske frø, og fins nå i flere blandinger og for flere deler av landet. Utenlandske frø er kanskje rimeligere, men utgjør en trussel mot våre stedegne arter. Det er særlig viktig om du bor nær naturområder. Eller du kan lage en blanding selv ved å høste frø fra blomster i nærområdet der du bor. Rimelig og bra, men litt mer tidkrevende. 

Blomstereng i en skråning med en hvitmalt hagestol

Blomsterarter til enga

Bakketimian, blåklokke, byreseda, engfiol, engforglemmegei, engknoppurt, engnellik, fôrvikke, karve, kornblomst, kornvalmue, mørkkongslys, lin, prestekrage, revebjelle, rundbelg, ryllik, rødkløver, snegleflatbelg, tiriltunge, tusenfryd og akeleie.

Gressarter som kan anbefales

Markrapp, engrapp, kamgress, rødsvingel, stivsvingel, lundrapp og sauesvingel. 

Lengre blomstesesong 

For å få lengre blomstring gjennom sesongen kan du legge tidligblomstrende løk og knoller.
Prydløk, snøstjerne, iris, tidløs, botaniske tulipaner, rutelilje, krokus, anemone, klosterklokke, hyasint, perleblomst, påske- og pinselilje og snøklokke er småløk som vil trives i en eng. 

En blomstereng med mange prestekrager ...