Slik gjør du:

Tas stikling av busk.

Ta stikling av busk

Fyll jord i en potte

Fjern blader fra stikling

Stikk stikling i jord

Sett flere stikinger i jorda

Vann stiklingene

Dekk potta med plast