Sist høst var svært våt og uvanlig mild mange steder i landet. Den fjerde varmeste og den tiende våteste høsten som er registrert. Så kom kulda, brått, og perioden ble langvarig. Den satt i både i januar og februar. Den kaldeste vinteren på 10 år skrev avisene.

Vinteren kommer

Plantevekst styres i stor grad av temperatur (tillegg til daglengde) hos oss. Når det blir gradvis kaldere om høsten, stopper veksten opp, trær og busker slipper bladene og plantene modner av og forbereder seg på vinter. Men når vinteren kommer brått, rekker de ikke å gjøre de nødvendige forberedelsene og mange planter får frostskader. Når jorda i tillegg er mettet av vann som brått fryser og sprenger røttene, blir det enda vanskeligere for plantene å tåle vinteren. Dersom snødekket i tillegg uteblir, slik tilfellet var mange steder i vinter, er det det verst tenkelige scenariet for en plante. Vinteren i år har svekket svært mange planter og en del har dødd. 

Døde og skadde planter

Hagefolk og ansatte i hagesentra forteller om trofaste gamle stauder som ikke viser tegn til liv, svært herdige og gamle roser er døde, busker som har trivdes i «alle år» tørker gradvis inn, og store greiner i vanlige og sterke prydbusker setter bare ikke blad på vanlig måte. Fra flere hold hører vi at tøffe timian har gått ut veldig mange steder, både i hager og parker. 

I tillegg ser vi nå at mange planter angripes av store mengder bladlus. Kanskje er det flere lus i år, det vil svinge med årene, men mest sannsynlig er store luseangrep også et resultat av vinteren; svekkede planter er som oss, de mer utsatt for sykdom. 

Krøllete blad på plomme.

Detalj av svart lus og honningdugg på skjærsmin.

Så hva gjør vi?

Nå trenger busker og trær som sliter litt ekstra godt stell av oss. Vann dem om nødvendig, dekk jorda med kompost, fjern gress og ugress som vokser tett rundt plantene – det stjeler vann og næring i de øverste jordlagene. Klipp vekk det som er tørt og skyll vekk lus med hageslangen. Kjemiske midler er vanligvis unødvendig, som regel flyr lusa videre etter en tid. Vil du hjelpe, sett en marihøne, om du ser en, midt i de største luseangrepene. Både larver og voksne marihøner spiser store mengder bladlus. La tørre grener stå en god stund, kanskje er det liv likevel? Skrap i barken for å ta en sjekk, er det grønt under, vent med å klippe.  

Delvis død dvergsyrin.