Når er det best å plante?

Det er best å plante trær om våren eller om høsten. Da er fordampingen minst og jorden inneholder mer fukt enn midt på sommeren. Om du bor i et område med kort vekstsesong, kan det være lurt å velge våren til planting av trær. Da får plantene hele sesongen på å etablere seg godt, noe som sikrer overvintringen på den nye vokseplassen.

Trær kan også plantes om sommeren, men da må du være ekstra påpasselig med vanning etter planting. Før var det vanlig at trær levert som klump (dyrket direkte i bakken i planteskolen), i motsetning til pottedyrkede planter, bare kunne kjøpes om våren mens trærne var i hvile, fra bladfellingen om høsten til knoppsprett om våren. Men med mer moderne utstyr kan store klumpplanter nå også bestilles og leveres i vekstsesongen.

plant et tre

Hvilket tre skal jeg velge?

Dette spørsmålet har ingen enkle svar. For at treet skal passe hos deg, tenk først på hvor stor plass du har til rådighet. Husk at et tre ikke er ferdig når det er plantet, men vil kreve sin plass og formes over mange år, kanskje så lenge du eier hagen. Et tre som blir alt for stort for plassen sin vil skape irritasjon både for deg og dine naboer. Beskjæring er ikke løsningen på et for stort tre.

Andre ting å tenke på for å finne et passende tre, er hvor mange soltimer planten vil få, hvilke oppgaver treet skal fylle i hagen din og hvilke egenskaper du ønsker av treet.

Skal det bære frukt, gi ly eller hindre innsyn? Ønsker du at treet er alltidgrønt, at det får fine høstfarger eller at det skal gi mat til fuglene … Hvilken klimasone du bor i og hvor god jorda er, vil også avgjøre hvilket tre som passer hos deg.

Kontakt en gartner eller forhør deg i et hagesenter om de kan bestille inn et tre som passer ditt behov. Merk at såkalte E-planter (eliteplanter) er sorter av busker og trær spesielt tilpasset norske forhold. E-planter er frie for sykdom og produsert i Norge. En E-plante har egen merking.

Sjekk hvilken klimasone du bor i
 

Hold jorda åpen

Et nyplantet tre vil vokse raskere og trives bedre hvis det ikke må konkurrere med andre planter om næring og vann. Typisk har gress og ugress grunne røtter og vil forsyne seg først, før treet har fått kraftige og dype røtter.

Etter planting, og minimum de første 3–4 årene, bør vi derfor etterstrebe å holde jorden rundt treet åpen og fri for andre planter. Avhengig av treet størrelse bør jorden være åpen i en ring på 0,7–1,0 m i diameter. Jorden kan gjerne dekkes med gressavklipp som holder jorden fuktig, hindrer etablering av frøugress, gir jorden næring og mikrolivet mat. Bark kan også brukes, men da bark forbruker næring under omdanning vil det kreve litt ekstra overgjødsling av treet.

Åpen jord rundt trær vil også hindre at barken skades av kant- og gressklipper. Om vi planter trær blant andre planter, for eksempel i en staudebeplanting, unngår vi at gress og ugress vokser inn til stammen.

Vanning

For nyplantede trær er det spesielt viktig å unngå tørke. Tørke kan gi stopp i veksten, dårlig etablering og utvikling, og i verste fall kan planten dø.

vannkanner

Avhengig av treets størrelse anbefales 30 liter vann per plante, 2 ganger i uken det første året i vekstsesongen, når det ikke kommer nok regn, noe det sjeldent gjør. Det trengs 30 mm nedbør for å gi plantene det vi kaller en real rotbløyte.

Også senere er det viktig å passe på med vanning, spesielt for planter som vokser i begrenset jordvolum, på lett, tørkesvak og grunn jord eller i plantekasser. Bruk gjerne en såkalt vanningssekk eller en vanningsgrop for å sikre god vanning.

Jordforbedring

kompost

Bland gjerne inn kompost eller eventuelt litt naturgjødsel i plantehullet, det gjør jorda bedre struktur og gir langtidsvirkende næringseffekt.

Bruk aldri kunstgjødsel i plantehullet, det blir for sterkt og vil kunne svi røttene. Overgjødsling gjøres etter planting, tidligst to uker etter, følg anvisningen på pakken. Del gjerne gjødseldosen i flere, men totallengden bør ikke overskrides i løpet av sesongen. Vann alltid etter gjødsling. Nitrogenholdig gjødsel må ikke gis etter august, da det forstyrrer plantenes anmodning mot vinteren.

Plantingen

Hvordan vi planter avgjør hvor rask og vellykket etableringen blir og hvor godt det vil trives. Sørg for et godt stort hull, forbedre jorda med kompost og vann både jordklumpen og i vanningshullet. Til slutt bør planten få støtte. Uten er det lett at treet blåses ut av stilling og fester seg litt på skrå.

grav hull

fjern fibermatte

fukt rotklumpen

Sjekk røttene

bland inn kompost

plant med god jordkontakt

vanning umiddelbart etter planting

støtt med stokk

fest med hyssing

Støtte

Når vi planter et tre, trenger det støtte for at det skal vokse seg rett. Store, skakkvokste trær kan på sikt utgjøre en fare for omgivelsene. Støtten må ikke festes for høyt opp eller for stramt, det er meningen at vinden skal få rugge litt i trekronen, det gir sterke røtter og god etablering. Ca. 1/3 av treet skal være henholdsvis under og over festepunktet.

støtt opp treet

spiss stokkene med øks

bank stokkene godt ned

Å feste støtten en tredjedel av treets høyde opp fra bakken, kan være en tommelfingerregel, men vil kunne variere. Avhengig av grunnen og rottilveksten bør støtten få stå på i alt fra tre til fem år. Tre påler festet til treet fra hver sin side er en god metode. Gamle sykkelslanger, nylonstrømper eller et annet værbestandig materiale som er fleksibelt, er velegnet.