Et tre skal glede deg og dine etterkommere lenge. Godt plantevalg, god plassering og rett planting er en forutsening for at treet skal trives og vokse som det skal. 

Når er det best å plante?

Det er best å plante trær om våren eller om høsten. Da er fordampingen minst og jorden inneholder mer fukt enn midt på sommeren. Bor du i et område med kort vekstsesong er det være lurt å velge våren. Da får plantene hele sesongen på å etablere seg og sikrer etableringen og god overvintring.

En mann fyller jord rundt klumpen til et nyplantet tre.

Trær kan også plantes om sommeren, men da må du være ekstra påpasselig med vanning etter planting.

Før var det vanlig at trær levert som klump (dyrket direkte i bakken i planteskolen, i motsetning til pottedyrkede planter) bare kunne kjøpes om våren, fra bladfelling om høsten til knoppsprett om våren, mens trærne var i hvile. Men med mer moderne utstyr kan store klumpplanter nå også bestilles og leveres i vekstsesongen. 

Et nyplantet tre med en grønn vannsekk.

Hvilket tre skal jeg velge? 

Dette spørsmålet har ingen enkle svar. For at treet skal passe hos deg, tenk først på hvor stor plass du har til rådighet. Det er vitkig å vite at noen trær naturlig blir større enn andre; en vanlig eik blir 20–25 meter, prydeple 'Dolgo' 5–6 meter, mens et hjertetre eksempelvis blir 10–12 meter høyt. 

Et tre ikke er ferdig når det er plantet, men vil kreve plass og utvikle seg over mange år, kanskje så lenge du eier hagen, eller enda lengre. Det er også viktig å huske på at trær vokser både over og under bakken. Det kan i værste fall ødelegge grunnmuren på huset ditt, om det plantes for tett på huset. Et tre som blir alt for stort for plassen sin vil skape irritasjon både for deg og dine naboer. Beskjæring er ikke en god og langvarig løsning om treet blir for stort.

Tips! Et ungt tre etablerer seg bedre og lettere enn ett som er stort.

Små, røde prydepler. Malus Dolgo.

Rosa blomstring på prydeple,

En lønn med flotte høstfarger.

Bjørk med svært hvit bark og flere stammer.

Store, rosa magnoliablomster på bar kvist.

Andre momenter for å finne et passende tre, er hvor mange soltimer planten vil få, hvilke oppgaver treet skal fylle i hagen din og hvilke egenskaper du ønsker av treet:

  • Skal det bære frukt,
  • Gi ly eller hindre innsyn?
  • Ønsker du at treet er alltidgrønt eller med løv.
  • At det får fine høstfarger
  • Eller at det skal gi mat til fuglene …
  • Hvilken klimasone du bor i og hvor god jorda er, vil også avgjøre hvilket tre som vil trives og passe hos deg og på plassen det får.  Sjekk din klimasone


Kontakt en gartner eller forhør deg i et hagesenter om de har eller kan bestille inn et tre som passer ditt behov. Merk at såkalte E-planter (eliteplanter) er sorter av busker og trær spesielt tilpasset norske forhold. E-planter er frie for sykdom og produsert i Norge. En E-plante har egen merking om du kommer over en slik plante i hagesenteret. 

Husk at du som medlem i Hageselskapet kan få hjelp til å velge rett tre – kontakt våre hageeksperter.

Hold jorda åpen

Et nyplantet tre vil vokse raskere og trives bedre hvis det ikke må konkurrere med andre planter om næring. Typisk har gress og ugress grunne røtter og vil forsyne seg først, før treet har fått kraftige og dype røtter.

Et bjørketre plantet i plen, med en åpen ring av jord rundt.

Etter planting, og minimum de første 3–4 årene, bør vi derfor etterstrebe å holde jorden rundt treet åpen og fri for andre planter. Avhengig av treet størrelse bør jorden være åpen i en ring på 0,7–1,0 m i diameter. Jorden kan gjerne dekkes med gressavklipp som holder jorden fuktig, hindrer etablering av frøugress, gir jorden næring og mikrolivet mat. Bark kan også brukes. Men ettersom bark forbruker næring under omdanning vil det kreve at vi gir litt ekstra gjødsel.

Åpen jord rundt trær vil også hindre at barken skades av kant- og gressklipper. Om vi planter trær blant andre planter, for eksempel i en staudebeplanting, unngår vi at gress og ugress vokser inn til stammen.

Vanning

For nyplantede trær er det spesielt viktig å unngå tørke. Tørke kan gi stopp i veksten, dårlig etablering og utvikling, og i verste fall kan planten dø.

To grønne vannkanner på en steinhelle i sola.

Avhengig av treets størrelse anbefales 30 liter vann per plante, 2 ganger i uken det første året i vekstsesongen, når det ikke kommer nok regn – noe det sjeldent gjør. Det trengs 30 mm nedbør for å gi plantene det vi kaller en real rotbløyte.

Også senere er det viktig å passe på med vanning, spesielt for planter som vokser i begrenset jordvolum, på lett, tørkesvak og grunn jord eller i plantekasser. Bruk gjerne en såkalt vanningssekk eller en vanningsgrop for å sikre god vanning.

En trestamme er påmontert en grønn vanningssekk

Jordforbedring

Bland gjerne inn kompost eller eventuelt litt naturgjødsel i plantehullet, det gjør jorda bedre struktur, har langtidsvirkende næringseffekt og er mat for mikroliv og meitemark.

Unngå å legge for mye kompost i bunnen av hullet. Det vil gjøre at treet synker i plantehullet når komposten brytes ned.  

Bruk aldri kunstgjødsel i plantehullet, det blir for sterkt og vil kunne svi røttene. Overgjødsling gjøres etter planting, tidligst to uker etter, følg anvisningen på pakken. Del gjerne gjødseldosen i flere, men totallengden bør ikke overskrides i løpet av sesongen. Vann alltid etter gjødsling. Nitrogenholdig gjødsel må ikke gis etter august, da det forstyrrer plantenes anmodning mot vinteren.

En mann heller kompost fra en sekk i plantehullet.

Plantingen

Hvordan vi planter avgjør hvor rask og vellykket etableringen blir og hvor godt det vil trives.

Sørg for et godt bredt hull, minst 25 % større omkrets enn bredden på rot klumpen, men unngå å røre jorda under klumpen. Unngå å plante for dypt. Treet skal ikke stå dypere enn før, helst et par-tre centimeter høyere. Rothalsen (punktet der stammen skrår ut og går over i rot) skal vises. Til slutt trenger treet støtte (den vesle pinnen som treet er festet til ved kjøp er ikke tilstrekkelig). Uten er det lett at treet blåses ut av stilling og fester seg på skrå. 

grav hull

fjern fibermatte

fukt rotklumpen

Sjekk røttene

plant med god jordkontakt

vanning umiddelbart etter planting

Støtte

Når vi planter et tre, trenger det støtte for at det stå rett mens røttene fester det til den nye plassen. Store, skakkvokste trær kan på sikt utgjøre en fare for omgivelsene.

Støtten må ikke festes for høyt opp eller for stramt, det er meningen at vinden skal få rugge litt i trekronen, det gir sterke røtter og god etablering. Å feste støtten en tredjedel av treets høyde opp fra bakken, kan være en tommelfingerregel, men vil kunne variere.

Avhengig av grunnen og rottilveksten bør støtten få stå på i alt fra tre til fem år. Tre påler festet til treet fra hver sin side er en god metode. Gamle sykkelslanger, nylonstrømper eller et annet værbestandig materiale som er fleksibelt, er velegnet.

støtt opp treet

spiss stokkene med øks

bank stokkene godt ned