Revebjelle inneholder hjerteglykosider, forbindelser som kan virke på hjertet. Men da den smaker bittert, er det sjelden at barn spiser nok til at det blir alvorlige reaksjoner. De fleste forgiftningene er resultat av tilfeller der personen har villet skade seg selv eller at en har forvekslet revebjelle med andre planter. Unge blad av revebjelle kan forveksles med for eksempel agurkurt.

Første forgiftningstegn er ofte mage/tarmreaksjoner. Kvalme, brekninger, diaré, magesmerter og nedsatt appetitt sees ofte. Ved litt større inntak vil det kunne påvirke hjertet og symptombildet kan være diffust. Ved symptomer anbefaler Giftinformasjonen at alle observeres på sykehus.

Er det mistanke om at det er spist minst en halv blomst eller en bit av et blad, anbefaler Giftinformasjonen videre oppfølging. Det kan i enkelte tilfeller være nødvendig med magetømming, medisinsk kull, hjerteovervåking og motgiftsbehandling på sykehus.

I alle tilfeller der en mistenker at noen har spist revebjelle, bør Giftinformasjonen kontaktes for å få råd om videre oppfølging.