Målet er økt kunnskap om planter for å bidra til større plantemangfold, bærekraftig beplantning og bedre miljø.

Tjenesten blir en samlet oversikt over planter som passer for norske forhold, basert på Hageselskapets Sortsliste med klimasonekart. Den har kommet ut som papirutgave siden 1951 og er et godt kjent verktøy i grønne fagmiljøer, som landskapsarkitekter, anleggsgartnere og studenter, så vel som hos ivrige hobbydyrkere.

Tron Hirsti– Siste utgave av Sortslisten kom i 2005 og er overmoden for revidering, forteller generalsekretær i Hageselskapet Tron Hirsti, og legger til at alle involverte er svært takknemlige for tildelingen.

– ­Den nye digitale plantedatabasen vil hente kunnskap og forskning fra de fremste ekspertene på fagfeltet og skal være et unikt oppslagsverk og planleggingsverktøy for fagsektoren, sier Hirsti.

– NMBU er glad for muligheten til å lage et moderne, digitalt verktøy til undervisningen. Det vil gi studentene bedre mulighet til bærekraftige plantevalg både i studiene og videre arbeid, sier Jorun Hovind ved Institutt for landskapsarkitektur.

Mari Myhrene, daglig leder i FAGUS, ser fram til å få realisert en digital plantedatabase.

– Dette skal bli et attraktivt og oppdatert planleggingsverktøy av høy kvalitet, som bidrar til å spare tid ved å gjøre arbeidshverdagen enklere for alle som arbeider profesjonelt i grøntanleggssektoren, sier Myhrene.

I løpet av 2023 ventes lansering av den digitale tjenesten, som ennå ikke har fått noe navn.