Forskning viser at antall insekter i Norge - som i verden ellers - har gått drastisk ned de siste årene. Rundt 40 % av verdens samlede insektarter er nå utrydningstruet. Årsakene til dette er sammensatte og gjerne forbundet med klimaendringer. Lysforurensning, spesielt i byer og bynære strøk, pekes på som en konkret og menneskeskapt trussel mot mange insektarter. 

Store konsekvenser

Kunstig lys tiltrekker insektene og forstyrrer deres naturlige instinkter, som igjen påvirker blant annet reproduksjons- og overlevelsesevne. Fra et menneskets synspunkt kan nedgang i antall knott og mygg kanskje ses på som en befrielse. I et større bilde har selv små endringer i økosystemet store, negative konsekvenser. For eksempel er mesteparten av maten vi spiser 100% avhengig av tilstrekkelig antall pollinerende insekter. 

Lysdioder i hekk

Hva kan vi gjøre?

Hvordan man skal kunne reversere menneskeskapte klimaendringer er et stort spørsmål og en krevende jobb. Botemiddelet mot lysforurensing er derimot uvanlig enkelt: Vi slår av lyset:

  • Slå alltid av utelys når du legger deg. Bruk gjerne utelys med timer.
  • Slå av lys på fritidseiendommer når en ikke er der. 
  • Vær bevisst ved valg av type utelys. Velg armatur der lyset kan dirigeres mest mulig presist mot området/objektet som skal belyses. Lys spredd til alle kanter er uheldig og lys rett til værs helt bortkastet. 
  • Velg en mest mulig blendfri belysning. Blending gjør at områdene rundt oppleves mørkere, og situasjonen eskalerer ved å da måtte slå på enda mer lys.
  • Forskning tyder på at varmt lys er noe mindre skadelig for dyr og insekter enn en kald, blåaktig lystone.
  • Kommunen kan utarbeide en lysplan som tar for seg laveste akseptable lysnivå for offentlige bygg og gatelys.
  • Hageeiere har gjerne et behov for å vise fram lidenskapen sin også etter mørkets frembrudd. Lyskilder drevet av solcellepaneler har blitt populært de siste årene. Om man reduserer lyskildene bedrer man også mørkesynet og ser hagen i et helt nytt lys.

    Sist men ikke minst:
  • Slå av utelyset, - spar strøm!