Det kan være vanskelig å vite hvordan en skal gå frem for å bekjempe brunskogsneglene. NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, laget en oversiktlig og informativ brosjyre som forteller alt vi trenger å vite om dem. Hvordan de lever, når de legger egg, hvilke naturlige fiender de har og hvordan vi best bekjemper dem.

Alt du trenger å vite om brunskogsnegl

Praktisk om brunskogsnegl