Frø som skal spire trenger jevn tilgang på fuktighet og luft. En såpotte må derfor holde på vannet, men også kunne slippe ut overskuddet. Er jorda for tett, for dyp eller for våt, kan frøene rett og slett drukne. Det beste er derfor å så i en grunn beholder, med hull som slipper ut overskuddsvann. Jorda bør være næringsfattig og iblandet sand som drenerer godt. Kjøpt såjord i pose er begge deler. 

Frøplanter dyrket i en plastbakke.

Såmetoder

Vi kan breiså (å drysse mange like frø over en større flate i samme beholder) eller så hvert frø enkeltvis i hver sin lille potte. Det siste er best for få eller store frø, å breiså er best om førene er svært små eller du skal så mange frø av samme plante. 

Frøplanter breisådd i en plastkasse

En selvlaget frøpotte laget med paper potter og avispapir.

Selvlagde frøpotter laget av dorullkjerner.

Når plantene har spirt og vokst seg store nok til at de har fått varige blad (varige blad, eller karakterblad, er bladene som kommer etter frøblandene –de første bladene som kommer når det har spirt), bør plantene prikles om i hver sin potte. Nå bruker vi mer og næringsrik jord, for de små plantene trenger litt tilskudd for å vokse videre. 

En person potter om en frøplante i større potte.