Vann er kanskje den viktigste faktoren når det gjelder stell av orkideer. Som hos andre planter er det viktig å se sammenhengen mellom vann, lys, temperatur og luftfuktighet. Mye lys og høy temperatur sammen med lav luftfuktighet, vil gi behov for hyppigere vanning. I tillegg trenger orkidérøtter luft. La derfor potten tørke litt mellom vanningene. God drenering er viktig for de fleste typer.

Lys

For mange orkideer vil det være nødvendig med tilleggslys. I handelen fins mye forskjellig i velge blant. Halogenpærer kan brukes, men det beste er å bruke LED-lys med kaldt lys, dagslysrør eller vekstlysrør. De minst lyskrevende orkideene vi vanligvis finner i handelen er Paphiopedilum, Phalaenopsis og Ludicia. Dendrobium, Oncidium, Cymbidium og Cattleya krever mer lys.

Hvorfor blir knoppene gule?
 

Flytende gjødsel

Gjødsel

Orkideer er lette å overgjødsle. Kjøp spesialgjødsel for orkideer og følg doseringsanvisningene. Eventuelt kan du halvblande vanlig blomstergjødning. Hva slags jord du bruker vil også påvirke gjødselbehovet. Orkideer plantet i barkkompost krever mer gjødsel enn de som er plantet i torvstrø.

Luftfuktighet

De fleste orkideene ønsker fuktigere luft enn den vi har i stua. Du kan forbedre fuktigheten lokalt ved å ha mange planter plassert på samme sted. I tillegg kan det være lurt å plassere et fordampingskar blant plantene. Dette kan for eksempel være et dekorativt fat med lekakuler og vann. Et slikt fat kan fordampe mange liter i løpet av en uke.

Solsvidd bladverk

Temperatur

Felles for orkideer er at de ønsker lavere temperatur om natten enn om dagen. Derfor trives mange orkideer ute om sommeren. Merk deg at ingen orkideer tåler under 12 grader på natten, mange må også ha høyere temperatur enn dette. Husk å gi en tilvenningsperiode på én til to uker før de flyttes ute; litt ute, litt inne, for å unngå bladskader av sol og vind.

Jord til orkideer

Epifyttene (de sortene som lever og vokser på overflaten til andre planter) lever uten jord i naturen og kan derfor ikke plasseres i vanlig blomsterjord. Terrale (jordboende) orkideer vokser heller ikke i vanlig jord, men i løst omdannet plantemateriale. Spesialjord til orkideer kan du kjøpe i et hagesenter, eller du kan blande den selv.

Epifyttisk vekstmedium

En mye brukt blanding består av en blanding av furubark og torvmose (Sphagnum). Det er viktig at komposten har noe grovt materiale som sikrer luft til røttene, samtidig som blandingen inneholder noe materiale som holder på fuktigheten. Det sies at epifyttene kan vokse i hva som helst unntatt jord, så lenge vann og næringstilførsel er tilpasset det du dyrker i.

Terrestrisk vekstmedium

Terrale orkideer kan, i likhet med epifyttene, vokse i mange slags komposter. Men forskjellen er at denne blandingen bør inneholde 40 % organisk materiale som inneholder næringsstoffer. Blandingen må holde på fuktigheten samtidig som den drenerer godt og støtter planten. Torvstrø kan brukes i blandingen.

Ompotting av brudeorkidé

Pott om plantene én gang i året, eller når komposten i potten er blitt mye omdannet. Det beste tidspunktet for ompotting er etter blomstring. Se etter at rotspissene er grønne, dette indikerer at planta er i god vekst. Bruk orkidéjord ved ompotting og velg en potte som er bare én størrelse større enn den planta hadde før. Eller skift ut gammel jord og plant tilbake i fersk jord.

orkide løftes forsiktig ut av potta gamle røtter klippes bort

 gule blad fjernes Orkidéjord er nesten bare bark

planta plasseres i litt jord Orkideen Plantes i samme dybde som før

  • Løft planta forsiktig ut av potta. Sitter den fast, dunk litt, eller dytt den ut ved å stikke inn en pinne i et av dreneringshullene.
  • Fjern så mye av den gamle jorda som mulig og klipp deretter bort inntørkede og dårlige røtter.
  • Klipp av stygge, gule og skadde blad. Disse har ingen funksjon for planten.
  • Orkidéjord består hovedsakelig av bark. Fukt jorda så godt det lar seg gjøre før du plasserer planta i potta.
  • Legg litt jord i bunnen av potta. Plasser deretter orkideen, den skal plantes ved samme dybde som før.
  • Fyll opp med jord. Planta skal ha god støtte, men unngå å skade røttene.

Plastpakket orkide

Plast rundt orkideene er for å beskytte mot transport, men skader plantene om den får stå på lenge.

Ved kjøp

Bladverket er det viktigste når du skal kjøpe en orkidé. Slappe blad indikerer dårlige røtter og er derfor et dårlig kjøp, uavhengig av antall knopper. Hvis bladene ikke er friske, vil plantene kaste knoppene. Friske planter er dessuten mer motstandsdyktige mot sykdom. I butikken står ofte orkideer med plasten på. Dette er greit for transport, men lengre opphold i plast er ugunstig for plantene. Inne i plasten blir det dårlig luft-sirkulasjon og kanskje også råte på røttene, hvis jorda er for våt.

en liten keik, en miniplante

Keiki

Noen orkideer danner såkalte keikier. En keiki er en liten plante, en naturlig avlegger, som dannes på morplanta. Hos Phalaenopsiskommer de ofte på blomsterstilken etter avblomstring. Når småplantene har dannet noen røtter kan de kan skilles fra morplanten, plantes i egen potte og bli til selvstendige planter. Phalaenopsis og Dendrobium danner ofte keikier. Småplantene kan deles av når de har fått 4–5 røtter.