På etterjulsvinteren gir mange asaleaer opp og takker for seg. 

Foto: Jorunn Amdal

Når asaleaen er avblomstret, setter du den lyst og kjølig, i et kjellervindu kanskje, og vanner den forsiktig. Alternativt kan den overvintres mørkt sammen med pelargoniaene, bare temperaturen er lav nok. Når våren kommer potter du asaleaen opp i en større potte og tar den fram i lyset igjen.

Når faren for frost er over, setter du den ut i hagen. Alternativt kan den plantes i et bed der den passer seg selv. Husk at stueasalea er surjordsplanter på lik linje med rododendron. Er du heldig, vil den komme med blomster allerede i løpet av sommeren, ellers vil blomsterknoppene dannes i løpet av sesongen.

Etter første frostnatt tar du planten inn igjen. Sett den lyst og kjølig for å forsinke blomstringen. Ca. fire uker før jul tar du den inn i stua. Med litt flaks vil den blomstre akkurat til juledagene