Mer enn tre-firedeler av verdens matplanter som for eksempel frukt og bær, erter og bønner, men også kaffe og kakao, er helt eller delvis avhengig av insekter eller andre pollinatorer (bestøvere) for å gi gode avlinger.

Mer enn mat

Bomull, medisinplanter og rapsolje til biobrensel er andre eksempler på nyttevekster som er avhengig av pollinering. Pollinerende insekter frakter pollen fra blomst til blomst. For dem er det samling av mat til eget avkom. Samtidig sørger de for at det skjer en befruktning av plantene.

VILLBIER 

SOMMERFUGLER

BILLER

HUMLER 

BLOMSTERFLUER

Forsvinner de, mister vi ikke bare mange viktige næringskilder, vi mister også livsviktig artsmangfold. De viktigste grunnene til at insektene dør er utbygging, ensidig landbruk, skogbruk og forurensing som berøver dem bosteder og matkilder.

Vi kan hjelpe!

Hagefolk, enten vi har tradisjonell hage, balkong eller en pallekarm, er opptatt av å hjelpe insektene. Sørg for blomstrende planter i hagen din gjennom hele sesongen, og mulighet for bosteder! Ikke rydd for grundig, litt rusk og rot gir boliger for små venner.