Gullbasse lever opp til navnet sitt, er en stor og metallglinsende bille som lever av pollen. Den er ofte å se i pioner og roser. Den kan fly og på sin ferd bestøver den blomstene den besøker. Larvene lever av råtnende organisk stoff i jorda eller i trestubber. Det er to arter av gullbasser i Norge.