De verken stikker eller biter, men er verdifulle hjelpere i hagen. De er ivrige pollinatorer og larvene har en umettelig appetitt på bladlus.
Mange kaller blomsterfluene for sveve- eller svirrefluer. Det kommer av den karakteristiske måte de flyr på; de står stille i lufta, svirrer med vingene og beveger seg plutselig med raske rykk.

Blomsterfluer er i tilbakegang. Det er registrert 345 arter av blomsterfluer i Norge. (2017).