De fargerike sommerfuglene som flagrer rundt fra blomst til blomst i hagen er dagsommerfugler. Møll og nattsvermere er, som navnet tilsier, aktive på kvelds- og nattetid. Og som dagsommerfuglene, er de flittige pollinatorer.

I likhet med andre mange insekter er også sommerfuglene truet. Dagsommerfugler trenger åpne, solrike områder med et bredt utvalg av blomster. Men etter hvert som leveområdene forsvinner, blant annet på grunn av utbygging, ensidig landbruk, utstrakt gjødsling og tilgroing, klarer ikke sommerfuglene å finne nok mat. Et ekstra problem er at plantene som sommerfuglenes larver lever på, også forsvinner.

I Norge er ca. 100 arter dagsommerfugler og ca. 2100 stort sett nattaktive arter. Blant de mest kjente dagsommerfuglene i Norge er neslesommerfugl, tistelsommerfugl, admiral, sitronsommerfugl, dagpåfugløye og stor og liten kålsommerfugl.