Det er mindre risiko for å bli stukket av en vill bie enn en honningbie. De fleste av dem er rett og slett ikke store eller sterke nok til å stikke gjennom vår hud. Ville bier har heller ikke mothaker på brodden, slik honningbiene har. 

Som så mange andre av våre pollinerende insekter sliter villbiene blant annet på grunn av at boplasser blir ødelagt, og at det blir færre blomsterenger og områder med uforstyrret skog. 207 biearter er registrert i Norge. Av disse er 172 solitære bier.

Mens honningbier regnes som husdyr og lever i store samfunn i bikuber. I kuben lever én dronning og opp til 80 000 arbeidere i høysesongen. De fleste arbeiderne flyr ut for å hente pollen hjem til kuben. De flyr utrettelig fra blomst til blomst og sørger for at pollen overføres mellom blomstene.