Åkersnelle er en av åtte snellearter i Norge, den er også kjent under navnet kjerringrokk. Planten tilhører de flerårige, vandrende ugressene. 

Sporer, ikke frø

Åkersnellen sprer seg både med sporer (ikke frø da dette er en sporeplante, slik som bregnene) og jordstengler. 

Stengel under bakken  

Hovedjordstenglene er 3–5 mm tykke, sterkt forgreinet, mørkt brune og vokser horisontalt på 30–50 centimeters dyp. På jordstengelen sitter eggforma knoller som er lagringsorgan for næring. Løsner disse, kan de danne nye planter. 

Vårstengel

Stenglene over bakken er ettårige, hule og Vårstengel av kjerringrokk. leddelte. Åkersnellen har to typer stengler. Den første utvikles under jorda om høsten, men ses først svært tidlig på våren, er brun eller gulbrun i fargen og uten klorofyll. Tverrsnittet av stengelen er åttekantet, den blir 10–20 cm høy og i toppen kommer en 2 cm lang hette, et sporebærende aks. Dette er den fertile stengelen som sprer sporer. Når sporene er spredt med vinden, fra mars–mai, dør akset. 

Fun Fact! 

Visste du at man under verdenskrigene bedrev organisert innsamling av åkersnelle?

Sommerstengel

På forsommeren dukker den andre stengelen, den som likner et juletre, opp. Den er gressgrønn i fargen, opprett og steril, 20–40 cm høy. Greinene er firkantet og kransstilte. Det andre skuddet står vanligvis til høsten. 

En tett bestand av åkersnelle, sommerstengel.

Vokseplass

Liker fuktig jord. Trives på sur sandjord og leirholdig jord, men vokser også på drenert jord. Plagsom å luke på leirholdig jord fordi jordstengelen lett knekker. Forekommer på eng og i alle slags åkerkulturer. 

Utbredelse

Åkersnelle er vanlig i hele landet og i hele Europa. Også i tempererte deler av Asia, USA og Afrika. 

Nytte

  • Åkersnelle, også kjent som kjerringrokk, er en av de mest brukte artene i folkemedisinen. Brukt mot urinveisplager, gikt, sår og verk. 
  • Viktig ingrediens for fin hud, negler og hår i helsekostprodukter. 
  • Kjerringrokk farger garn okergult       
  • Vanndrivende
  • Avkok brukes som plantevernmiddel i økologisk dyrking.

Garnnøster i en naturfarget kurv.

En kopp med kjerringrokkte.

Merk at åkersnelle kan forveksles med myrsnelle, som er giftig. Ved innsamling, vær sikker på at du høster rett art. 

Bekjemping

  • Vanskelig å bekjempe mekanisk og kjemisk. 
  • Grøfting, riktig gjødsling og tett plantedekke kan svekke planten. 
  • Fjern fertile vårstengler for å hindre spredning. 
  • Få planter kan tynes ved gjentatt luking.
  • Unngå hakking.