Krypsoleie er et flerårig, vandrende ugress med rotslående stengel.

Veksten

Den voksne planten er 15–30 cm høy. Roten er en trevlerot, med mange trådformede birøtter fra den underjordiske delen av stengelen. Blomsten er 2–3 cm i diameter og har fem kronblad. De er omvendt eggformet og glinsende gule. Blomstene er tvekjønnet, med mange pollenbærere og fruktemner i hver blomst. Blomstring i mai– august. 

En krypsoleie i blomst med krypende stengler.

Blad og stengel

Bladene er trefliket og som regel hårete. Noen stengler strekker seg opp og danner blomster og blad, mens andre kryper langs bakken. Der stengelen kommer i kontakt med jord danner den røtter og nye planter. Veksten minner litt om jordbærplantens og krypsoleien kan danne store tepper og fortrenge andre planter der den får ture fram. 

Voksekrav

Krypsoleie foretrekker fuktig, næringsrik, gjerne leirholdig jord, men er ikke egentlig kresen når det gjelder jordtype. Fins i sumper, veikanter, beitemark, parker, i eng og hager i hele landet opp til snaufjellet. Verst i kyststrøk. 

Planterester av krypsoleie må ikke legges i hagekomposten. Der kan de slå rot og spre seg videre. 

Formering

Krypsoleie formerer seg både med frø og ved hjelp av de jordslående stenglene. Frøene, inntil 140 per plante, er en samling brune smånøtter. Frøspiringen er relativt langsom, men småplantene danner raskt en kraftig rot og selv når de er unge er de overraskende vriene å luke.

Bekjemping

Håndluking, gjerne med en ugresskniv når jorda er fuktig. Fjern alle plantedeler. Rotbiter danner ikke nye røtter. Forebyggende arbeid; drenering av våt jord og hindre frøspredning. Kan bekjempes kjemisk med plenrens. Dette er ikke Hageselskapets anbefaling.

Tradisjon

Hvem har ikke som barn holdt en smørblomst under haken på en venn og spurt: Få se om du liker smør. Lyste det gult på huden var det fastslått! 

En jente som holder en smørblomst under haken for å sjekke om hun liker smør.

Ugress eller pryd?

På 1500-tallet var planter med fylte blomster siste mote i Europa. En av artene vi kjenner fra gamle hager var fylt krypsoleie Ranunculus repens ‘Flore Pleno’.

Fylt, gul krypsoleie.

Forvekslingsart 

Engsoleie, også kalt smørblomst. Mangler krypsoleiens krypende, rotslående stengler, har opprett vekst og sprer seg utelukkende med frø. 

Engsoleie, som er lett å forveksle med krypsoleie.