Det er mange gode grunner for at styret i Det norske hageselskap har valgt å hedre nettopp Rauma hagelag: De samarbeider bredt, både lokalt og regionalt, de er aktive på de sosiale mediene, de tilbyr kurs både for medlemmer og for barn og flyktninger, det siste i samarbeid med flyktningekoordinatoren i kommunen. Og for å støtte lokale bedrifter, holdes møtene i ulike forsamlingslokaler/kafeer.

De synlige bevisene på at Rauma hagelag er Årets hagelag 2023, et vakkert grafisk blad og en sjekk på 5000 kroner, vil bli overrakt under Hageselskapets inspirasjonshelg i oktober. Vefsn hagelag og Åsane hagelag var også nominert.

Aktivitet og synlighet

For å informere om aktivitetene i laget har de egen Facebook-side med over 670 følgere og egen Rauma hageprat, som ble startet under pandemien. De har hyppig kontakt med lokalavisa Åndalsnes Avis og får oppslag om aktivitetene sine. Styret bruker også Hageselskapets hjemmeside til å informere om aktiviteter.

Rauma hagelag tilbyr medlemmer og andre interesserte et vidt og tidsriktig program. De har blant annet holdt kurs i Hügelbed, bidratt til kunnskap om å dyrke i pallekarm for barn og flyktninger, det siste i samarbeid med Flyktningekoordinatoren i kommunen.

Foredragsholdere hentes både lokalt og nasjonalt. Under storsatsingen Grønn Uke, en kickstart etter pandemien, brukte Rauma hagelag penger fra Fylkeskommunen på en egen grønnsakavdeling under lagets planteloppemarked.

Alle møter og arrangementer blir brukt til å framsnakke medlemskap i Hageselskapet. Det er differensiert pris for medlemmer og ikke-medlemmer på arrangementene. For å støtte lokale bedrifter blir møtene blir holdt i ulike forsamlingslokaler/kafeer.

Pandemien gjorde det vanskelig å drive på vanlig vis. Men Rauma hagelag var flinke til å holde aktiviteten i gang, blant annet ved å bli mer digitale.

I løpet av 2022 hadde laget en økning i medlemsmassen på vel 10 prosent.