Myklevik gårdProsjektet Den gamle hagen drives av Myklevik gård, den eneste gården i drift i dag i Stamsund. Åshild Elton Jacobsen og Gisle Normann Melhus, som driver gården, ønsker å plante stauder som historisk har vært brukt i området: Seiersløk, mjødurt, akeleie, valmue og pioner, blant annet.

Nå har prosjektet fått 50 000 kroner fra Olaf Billes legat til å opparbeide staudehagen. Fra før har legatmottakerne fått midler fra Landbruksdirektoratet til å etablere en naturhage med rasteplass i et område som har ligget brakk i mange år. Staudehagen skal ligge på den delen av eiendommen som går langs en populær turvei. Her vil det komme en plakat som informerer om gårdens historie og gamle hageplanter. En andedam skal også anlegges.

Målet er å ta i bruk og dele kunnskap om kulturarven, samt å etablere et biologisk mangfold som viser hva som kan dyrkes i dette landbruksområdet. Forhåpentligvis til inspirasjon for flere i lokalsamfunnet.

Det er Hageselskapet som tildeler midler fra Olaf Billes legat. «Den gamle hagen på Myklevik gård i Stamsund er et godt planlagt og målrettet prosjekt som oppfyller kriteriene for Olaf Billes legat på en særdeles god måte», heter det i begrunnelsen for årets tildeling.

Følg Myklevik gård på facebook og instagram

Vi gratulerer med tildelingen!