Henrik WergelandTidene skifter, men både i krisetider og i velstandsår finner folk glede av det grønne og stadig motivasjon til å dyrke. Pryd og nytte gjennom hverdag og fest. La oss slå følge med Hageselskapet gjennom de siste 140 år:


 

1884: Selskabet Havedyrkningens Venner, som senere skulle skifte navn til Det norske Hans slagord er: Dyrk verdifulle vekster ! Parlamentarismen regnes innført. Venstre og Høyre etableres som partier.

1885: Norsk Havetidende (nå Norsk Hage-tidend) kommer ut for første gang

1887: Det norske Arbeiderparti stiftes

1896: Norges Bondelags forgjenger, Norsk Landmannsforbund, stiftes

1898: Lov om rent norsk flagg. Alminnelig stemmerett for menn.

1899: Østfold Havebrugsforening stiftes. Regnes som det eldste fylkeslaget i Hageselskapet

1900: Landbruksdepartementet etableres

Norsk Hagetidend 1. årgang1905: Unionsoppløsning Haakon VII velges av Stortinget til ny norsk konge

1906: Dronning Maud blir selskapets høye beskytter og er det fram til sin død i 1938. Hun er svært hageinteressert og anlegger en berømt blomsterhage som del av kongsgården på Bygdøy, med god hjelp av sin engelske gartner

1913: Alminnelig stemmerett for kvinner

1914-18: Første verdenskrig

1926: Boka “Erindringsliste for havedyrkere” (Den grønne sans/Hageselskapets dagbok 1981)

1928: Direktør K.K.Hejes og hustru Bertha Hejes legat til forsøk i hagebruket.

1939: Selskapet skifter navn til Det norske hageselskap, senere også kalt Hageselskapet

1940-45: Tysk okkupasjon

1951: Sortsliste for hagebruket (Senere "Hageselskapets Sortsliste".)

1960: Trivsel i hagen, Hageselskapets grunnbok.

1965: Form og Flora- utstilling ved Vigelands-anlegget trekker 330 000 besøkende

1973: Fylkeslag i alle fylker. Nå har alle lokallag et organisasjonsledd på fylkesplan som kan bistå med faglig hjelp, administrativ støtte og markedsføring. Er også bindeledd til Hageselskapet sentralt

Hagetidend anno 19791973: Rådgivende planleggingsavdeling (Avdeling fag) opprettes. Arbeider med rådgivning og formidling av grøntfaglig kunnskap til borettslag, kommuner og annen offentlig forvaltning. Avdelingen er finansierte med offentlige midler. Grunnskoler kan også få gratis hjelp til idéskisser av uteområdet

1975: Første hageprogrammer på NRK-TV med Hageselskapets direktør Dagfinn Tveito som programleder

1979: Norsk Hagetidend tildeles Fagpresseprisen

1979: Treets Venner stiftes som en fortsettelse av ”Plant et tre” aksjonen

Dagfinn Tveito og Odvar Nordli1982: Nylig avgått statsminister Odvar Nordli tiltrer som Hageselskapets styreleder

1983: De Nordiske Hageselskaper stiftes. Planene om felles nordisk hagekultursenter kom så langt som til Nordisk Råd, men er foreløpig ikke realisert

1984: 100 års jubileum markeres. Posten utgir jubileumsfrimerker i verdiene kr 2 og 2,50.

1989: Olaf Billes legat opprettes til blomster-havens utvikling

1990: Hagekulturprisen utdeles for første gang. Har siden vært utdelt hvert år til personer og institusjoner som bidrar til å virkeliggjøre Hageselskapets visjoner og mål

1992-1995: Rett vekst på rett sted. Landsomfattende aksjon for å spre kunnskap om planter som har vist gode egenskaper i Norge, og om hvordan de kan brukes

1993: Ta vare på gamle hager og Ta plantearven i bruk! To veiledningshefter som er en del av Hageselskapets engasjement i arbeidet med Nordisk Genbank (1979) og Genressursutvalget (2001) Heftene utgis i samarbeid med Statens fagtjeneste for landbruket

1996-2000: Levande skule. Prosjekt som tar sikte på å fremme skolens uteareal som læringsarena. Veiledningshefte utgis i samarbeid med Institutt for landskapsplanlegging, Norges landbrukshøgskole, NLH

1997: Hageselskapet på nett. Egne websider på Internett: www.hageselskapet.no

1998: Frisk og frodig uten gift, kampanje i samarbeid med Grip-Senter og andre

1998: Kunsten å trives. Samarbeid med, NBBL og Husbanken. Råd og veiledning om utearealer i borettslag.

1999: Ta vare på gamle prydplanter Hageselskapet tar initiativ til et samarbeid om prosjektet som også munnet ut i et grundig veiledningshefte i samarbeid med Institutt for plantefag og Institutt for samfunnsplanlegging på Norges landbrukshøgskole, NLH

2000: Tusenårstreet. 10 000 trær blir plantet i hele landet. Hageselskapet leder prosjektet som er en markering av landbruksdepartementets hundreårsjubileum og av tusenårsskiftet. I samarbeid med hagelag og andre kan kommuner og fylker bestille trær og plante dem på utvalgte steder

2001-2005: Sansehager - Terapeutiske hager for aldersdemente Samarbeid med Husbanken og Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens for å utvikle såkalte sansehager

2002-2004: Orio – organiske restprodukter – ressurser i omløp Samarbeid med Miljøheimevernet (Grønn hverdag) om utdannelse av kursinstruktører i kompostering

2004: Hageselskapets 120-årsjubileum

2004: Iberiaskogsneglen blir en kampsak for Hageselskapet

2005: Landbruk Lilleputt LMD finansiert prosjekt for dyrking av frukt og grønnsaker i barnehager

2006: Barnas Hageselskap etableres

2006: Planteklubber etableres i samarbeid med Genressurssenteret

2007: Norsk Hagetidend får Fagpressens Designpris

2009: Hageselskapet 125 år

2011:  Hageselskapet gir ut boken ”Sommerblomster” av Tommy Tønsberg

2012: Hageselskapets bok om Løker og knoller av Tommy Tønsberg

2012-2013 Dronningen får prosjektet «Grenseløse grønnsaker og urter» i 75-årspresang fra Hageselskapet.

Logo Summende hager2013-2014 Hageselskapet samarbeider med Miljøverndepartementet om kampanjen ”Summende hager” som fokuserer på viktigheten av pollinerende insekter, spesielt humler.

2014 Norsk Hagetidend får nytt design.

2014 Det norske hageselskap fyller 130 år.

2015 Hageselskapet tildeles Miljøvernprisen av Stiftelsen UNI

Hagetidend nr 1/20222017 Hageselskapet gir ut boka "Hage på balkongen"

2021-22 Norsk Hagetidend får nytt design, flere sider og annet format

2020-2022 Koronapandemi i verden. Hageselskapet merker økt interesse for hage og dyrking.

2024 Hageselskapet feirer 140 år og kan varsle store nyheter i løpet av jubileumsåret!