Skaderfra rognebærmøll, er en av de største plagene til epledyrkere, både for proffe og hobbydyrkere. 

Overvåking

NIBIO melder nå at rik rognebærblomstring i alle fruktdistrikt i landet vil gi få eller ingen angrep av rognebærmøll i år. 

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) overvåker rognebærmøll i de viktigste områdene for epledyrking i landet. Faren for angrep på eplene avhenger av tilgangen på rognebær og hvor mange møll som klekker 

Møllens levevis 

Rognebærmøllens larver foretrekker, som navnet tilsier, å leve på rognebær. Men i år med lite bær tar de til takke med epler. Der lager de hull i epleskallet og gnager lysbrune ganger i eplene. I år med stor forekomst av møll, særlig i kombinasjon med lite rognebær, kan de gjøre svært stor skade på epleavlinger. Eplene blir helt gjennomboret av ganger.   

Les og lær mer om rognebærmøll.

Lokale forskjeller

Husk at registrering gjøres med tanke på yrkesdyrkere. Det betyr at angrep kan forekomme lokalt i privathager.