Vi dyrker jorda og ikke plantene er en god huskeregel. Dette er jord vi enten har kjøpt eller stelt ekstra godt med og som vi vil bevare også for neste sesong. Derfor må vi være obs nå når vi høster grønnsakene og jorda står åpen igjen. 

Naken jord er utsatt for utvasking ved at regnet tar med seg viktige næringsstoffer vekk fra overflaten. Dette forringer jordkvaliteten.  Jorddekket bevarer jordstrukturen.

Hva skal vi dekke med?

Det er særlig to prinsipper vi bør huske på:

  1. Det vi dekker med skal ikke ha med seg en masse frø som fører til ugress neste sesong
  2. Jordekket må være lett nedbrytbart slik at jorda er klar for såing eller utplanting til våren. Kvister og greiner brytes ned saktere og må fjernes igjen til våren.

 I tillegg bør vi unngå plantemateriale med risiko for spredning av sykdommer, f.eks potetris eller gamle tomatplanter. 

Med dette i mente er det hovedsaklig to særlig egnede jordekkere som utpeker seg: Gressavklipp og høstløv.

Både gress og løv er lett nedbrytbart og håndterbart for meitemarken når den skal frakte partikler ned i jorda. Meitemarkens arbeid er gull verdt både for jordstrukturen og jordas næringsinnhold. 

Ull i pallekarm