Norsk Hagetidend har 135 års fartstid i å dele inspirasjon, kunnskap og hageglede – tilpasset norske forhold. Abonnement inngår i medlemskap i Hageselskapet.