Tallerken med grønnsakerVi er et ikke-eksisterende hagelag som ikke ligger i Sandstuveien. Kvennbekken hagelag ble ikke etablert i 2021. Vi holder ikke faste møter og har ikke noen fast adresse.

Vi er et ikke-politisk hagelag som aldri baker vafler. Vi hverken arrangerer eller deltar på dugnad. Vi har ingen visjoner for fremtiden.