Kjempespringfrø er ingen plante vi ønsker nære relasjoner til. Plantene kan vokse 4 cm om dagen og bli opptil 3 meter høye. Nektaren dens er så næringsrik og fristende at våre summende venner glemmer å forsyne seg av det litt magrere matfatet til våre stedegne veikantblomster. Men det mest skremmende med denne planten er likevel hvordan den formerer seg. Med stor fart skyter den frøene sine 6–7 meter unna mor for å sikre neste års avkom.

Botanisk navn: Impatiens glandulifera

Risikovurdering: SE (Svært høy risiko). Forbudt å omsette, dele og sette ut. 

Familie: Springfrøfamilien

Opprinnelse: Vestlige deler av Himalaya

Spredningsmåte: Frø

Nærbilde av en humle som sitter i en skarpt rosa blomst.

Biologi: Ettårig urt. Insektpollinert. Frøene spres eksplosivt fra planten ved den minste berøring når kapselen er moden.

Invaderer: Trives best på fuktig, skyggefull og næringsrik jord. Er derfor vanligst i skygge langs fuktig skog, bekkekanter og -daler, men fins også i åkerkanter, grøfter og andre kantsoner. Også på fyllplasser og annen skrotemark.

Håndtering: Vi må først og fremst hindre at frø skytes ut, klipp av blomsterstanden før frøene er modne. Men helst bør hele planten fjernes. Ved nedkapping har plantene stor evne til å sette nye skudd, greiner og dermed nye blomster.

Spesielle kjennetegn: Vakre røde/rosa blomster som slynger frø 6–7 meter fra morplanten. Svært næringsrik nektar og derfor yndet av pollinerende insekter.

Fordypning:  Artsdatabanken

Les også:  Alternativt plantevalg til kjempespringfrø
Les også:  Stopp spredning av kjempespringfrø
Les også:  Sikre hageavfallet


Alternativer

Mange av plantene som er blitt forbudt har gode egenskaper, sett fra et hageperspektiv. De er frodige, tiltrekker insekter, dekker godt, har riktig farge, eller andre kvaliteter som gjør det vanskelig å fjerne dem fra hagen. For at det skal bli lettere å fjerne dem, kommer vi her med forslag til gode alternativer. Planter som kanskje har like gode egenskaper, men som er mindre hissige mot naturen vår.

  • Hestemynte (Monarda didyma) H7
  • Duehode (Chelone obliqua) H4