Han har røtter i både Nederland og Tyskland hvor hagedammer har en mye større plass i hageplanleggingen enn i Norge. Det er særlig erfaringen at en hagedam tiltrekker mye dyreliv og at den skaper rom for et annet planteliv enn vanlig som vekker hans interesse. Dette har på bakgrunn av nyhetsbildet i høyeste grad aktualitet. 

Ron holder også foredrag om hagedammer