Han har røtter i både Nederland og Tyskland hvor hagedammer har en mye større plass i hageplanleggingen enn i Norge. Det er særlig erfaringen at en hagedam tiltrekker mye dyreliv og at den skaper rom for et annet planteliv enn vanlig som vekker hans interesse. Dette har på bakgrunn av nyhetsbildet i høyeste grad aktualitet.

Foredragene handler dermed både om den tekniske delen og de biologiske og kulturelle aspekter som er forbundet med vannets magi i hagen. Foredragene er en sammensmelting av bilder, video, musikk og tekst som en multimediapresentasjon blandet med life kommentarer.

I sin hage i Bø i Telemark har Ron Bruinvis og hans samboer på systematisk vis lagt til rette for biologisk mangfold. Å kombinere det med matdyrking etter 3-sone modellen er tema i hans nyeste foredrag.
Modellen er utviklet i Tyskland av Markus Gastl som er grunnleggeren av Hortus nettverket. Det omfatter over 800 hager i Europa og USA og som har tusenvis av følgere på Facebook.

Kontakt: post@naturifokus.no