Innkalling og saksliste m/vedlegg er sendt til medlemmene på forhånd. 
Kl. 18.00 blir det avholdt årsmøte.  Ca. kl. 18.45 tar vi pause og serverer kaffe, te og kake mm.  Det blir loddsalg og gratis hagebøker og Norsk hagetidend til alle som er interessert i dette.  Før trekning av lodd vil vi vise bilder og film fra Jubileumsåret 2022.  
Gratis inngang. 
Alle er velkommen, men på årsmøtet er det kun medlemmer i Askøy hagelag som har stemmerett, andre blir observatører.