Et av våre medlemmer, Sølvi, vil prate om sin hagereise, litt tips og triks, og litt om hvordan hun bruker hagen sin. Sølvi har drevet med hage og mat i mange år, og er en dreven hagedame. Man har nok sett henne på medlemsøter og kurs, det er hun som alltid har de kloke spørsmålene og den gode latteren.

Velkommen!