Fredag 25.3. lager vi kule/hjerte, mens lørdag 26.3. lager fletter vi piletre og klatrestativ til sommerblomster.  Du kan melde deg på en/begge dager. 
Bindende påmelding til "askoyhagelag@gmail.com" innen 9.3. 2022. 
Begrenset antall deltakere:  min 6, max 10. 

Ta kontakt på "askoyhagelag@gmail.com for info om priser de ulike dagene.