Vårt årlige planteloppemarket finner sted. Loppemerkedet fungerer slik: Du leverer avleggere/års-sodde planter til oss, og vi selger disse til inntekt for Askøy Hagelag.

Lopper kan leveres fra kl 09:00. Husk å merke loppene tydelig slik at alle vet hve de kjøper. Vi åpner kl 10:30. I tillegg til å kunne kjøpe flotte plantelopper vil du også treffe ender hagevenne i køen og du vil ha anledning til å tegne medlemskap i hagelaget. Da får du også tilgang til Askøy hagelags flotte vår og høst tilbud.

Vi takker for at akkurat du kommer med lopper til oss. Dette gjør at vi kan ha det aktivitetsnivået vi har gjennom året