Askøy Hagelag samarbeider med Frivillighetssentralen Askøy om arrangementet. 
Nærmere info kommer.