Vår tilbud:
Vår tilbudet går ut i løpet av januar, og meldes deg som medlem via mail. Tilbudet består av Jord, dekk bark, duker, gjødsel mm, samt stiklinger. Normalt skal jorden mm hentes før påske og stiklingene etter. Det er viktig at dere følger med på mail på disse tidspunktene da utlevering vil skje raskt etter vi har fått varene levert. 

Styremedlemmene i hagelaget jobber på dugnad. Vi mottar bestillinger, bestiller produkter, mottar og pakker om, merker og leverer ut produkter til medlemmene. Det er viktig at produktene blir hentet på oppsatte dager for å unngå mye merarbeid for oss.
Stiklingene leveres som pluggplanter på våren og må drives videre inne før de forsiktig kan tilvennes utelivet. Vi anbefaler å plante dem om i potter med jord så fort som mulig for å unngå at de tørker ut siden de har minimalt med jord ved levering. De kan med fordel stå i en kjølig bod, men da bør de ha vekstlys/plantelys for å trives. De kan også stå i vinduskarmen om du ikke har andre rom eller vekstlys/plantelys. 

Høst tilbud:
Høst tilbudet går ut i løpet av august, og meldes deg via mail. Tilbudet består av forskjellige løker. Løkene kommer i pakker på 50/100/200. Løkene fordeles av oss i styret etter bestilling og legges i plastposer merket med navn på løkene. Det er viktig at løkene flyttes til noe som ikke er av plast snarest mulig etter henting da det ikke vil være nok luft til løken i plastposene. Legg dem for eksempel i papirposer og legg merkelappen fra plastposen ved.

Løk er også ferskvare så det er viktig at dere henter på oppgitt tidspunkt og sted.

Produktene er av høy kvalitet og til fordelaktige priser.