Gratis arrangement for barn og barnefamilier. Vi bruker frø fra frøbiblioteket. Ta gjerne med noe å så i!