Dyrking som sosial aktivitet

Av Sølvi Løberg,
mar
On
Fsa VGS

Foredrag v/Ida Kleppe. Etter foredraget har me så-kurs og sår saman med frø frå frøbiblioteket. Gratis arrangement