Onsdag 15.09: Georginer, dyrkningsråd og kulturhistorie ved Elisa Kolle

onsdag 20.10: Hagemøte om insekter ved Bjørn Atild Hatteland

Onsdag 17.11: årsmøte, tema for hagemøte kommer

onsdag 1.12: Julemøte